Siste nytt

Adelskalenderen A-laget

Listene under er tatt fra boka “Guttene fra E-I-K” og oppdatert sommeren 2004 etter at noen
protokoller fra slutten av 1960-tallet kom til rette. Lista er dessuten oppdatert t o m
sesongen 2015 for de spillerne som fremdeles er aktive. For en fullstendig alfabetisk liste
over alle spillere som har spilt A-kamper for EIK, trykk her

Spiller – Kamper – Spilte for EIK

Stian Stapnes Hunnestad – 451 – (1997-2013)
Jan Kjell Skulstad – 441 – (1975-1992)
Arnt Ove Ivesdal – 434 – (1997-2011)
Rune Eik – 428 – (1995-2011)
Bjørn Larsen – 424 – (1980-1991)
Atle Tveit – 392 – (1985-2007)
Oddvar Olsen – 368 – (1995-2011)
Stein Erik Koldal – 364 – (1990-2007)
Vidar Nodland – 363 – (1998-2012)
Asle Sirevåg – 359 – (1994-2013)
Gunnar Storm Nielsen – 356 – (1966-1981)
Hans Jonny Skåtøy – 340 – (1986-2005)
Kåre Skogen – 338 – (1976-1989)
Hans Helvig – 330 – (1952-1967)
Magnus Salvesen – 326* – (1928-1952)
Espen Rasmussen – 303 – (2004-2015)
Olaf Hovland – 302 – (1975-1989)
Bjørn Reidar Berentsen – 289 – (1957-1975)
Arve Sandve – 280 – (1975-1985)
Tor Tollefsen – 278 – (1966-1979)
Karl Johan Tuen – 277 – (1971-1980)
Arne Svindland – 276 – (1954-1968)
Per Arne Larsen Berge – 274 – (1986-1994)
Jan Eric H Wetteland – 311 – (1997-2014)
Arne Magnar Sleveland – 262 – (1994-2004)
Espen Furuløkken – 260 – (1990-2005)
Harry Myklebust – 259 – (1975-1987)
Kjell Iversen – 253 – (1975-1989)
Jan Petter Rasmussen – 244 – (1963-1979)
Børge Hansen – 239 – (1999-2010)
Erik Hestnes Sæstad – 237 – (1980-1990)
Jostein Kvernes Salvesen – 236 (2001-15)
Egil Jacobsen – 234* – (1928-1947)
Arne Iversen – 229 – (1948-1962)
Mathias Kvåle Perttamo – 226 – (2008-15)
Terje Jørgensen – 225 – (1955-1967)
Reidar Stokkeland – 219 – (1968-1981)
Gunleif Olsen – 218* – (1929-1948)
Johannes Dubland – 218 – (1956-1966)
Gunnar Eriksen – 217 – (1979-1991)
Wilhelm Olsen – 217 – (1958-1975)
Bjørn Peder Bjørkeland – 216 – (1985-1991)
Martin Håland – 214 – (2005-2014)
Arild Nærem – 212 – (1980-1996)
Roger Lagård – 212 – (1997-2005)
Kristian Koldal – 211 – (2006-2013)
Espen Nilsen – 210 – (1988-1997)
Olaf Omdal – 209 – (1971-1979)
Arild Nodland – 205 – (1999-2013)
Alf Hetland – 203 – (1979-1985)
Richard Zahl Larsen – 201 – (1973-1980)
Ivar Nilsen – 200 – (1953-1967)
Leif Stokkeland – 192 – (1951-1964)
Frode Tengs Lorentzen – 190 – (1980-1988)
Steinar Helleren – 188 – (1960-1972)
Askild Hagen – 177 – (1965-1983)
Svein Harald Vigrestad – 175 – (1982-1996)
Egil Eriksen – 170 – (1979-1985)
Jan Eric Torres Gløpstad – 166 (2003-2013)
Jonas Mong – 166 – (2006-2013)
Terje Steinskog – 165 – (1987-1993)
Lars Arne Stavnheim – 164 – (1994-2007)
Petter Nodland – 163 – (1935-1950)
Sigmund Strømstad – 163 – (1950-1960)
Stian Vigrestad – 159 – (2011-2015)
Håkon Lædre Jr – 157 – (1994-2001)
Gunleif Karlsen – 150 – (1931-1945)
Christian Carlsen – 149* – (1920-35)

* cirkatall – nøyaktig tall foreligger ikke.

Spiller – Mål – Spilte for EIK

Flest scoringer:

Jan Kjell Skulstad – 241 – (1975-1992)
Gunnar Storm Nielsen – 196 – (1966-1981)
Egil Jacobsen – 165* – (1928-1947)
Hans Jonny Skåtøy – 159 – (1986-2005)
Stian S Hunnestad – 155 – (1997-2013)
Johannes Dubland – 152 – (1956-1966)
Bjørn R Berentsen – 133 – (1957-1975)
Kåre Skogen – 128 – (1976-1989)
Martin Håland – 116 – (2005-2014)
Espen Rasmussen – 106 – (2004-2015)
Karl Johan Tuen – 100 – (1971-1980)
Rune Eik – 94 – (1995-2011)
Mathias Kvåle Perttamo – 91 – (2008-2015)
Leif Stokkeland – 67 – (1951-1964)
Anders Egebakken – 64 – (1948-1955)
Aage Storm Nielsen – 63 – (1938-1951)
Svein Harald Vigrestad – 62 – (1982-1996)
Kjell Garpestad – 61 – (1985-1997)
Gunleif Karlsen – 58 – (1931-1945)
Stein Erik Koldal – 56 – (1990-2007)
Per Arne Larsen Berge – 53 – (1986-1994)
Åge Hetland – 52 – (1953-1962)
Jan Eric Torres Gløpstad – 51 – (2003-2013)
Bengt H Sæternes – 51 – (1991-1994)
Christian Carlsen – 50* – (1920-1935)
Jan Petter Rasmussen – 50 – (1963-1979)
Jørgen Carlsen – 49 – (1951-1959)
Oddvar Olsen – 47 – (1995-2008)
Bjørn Larsen – 45 – (1980-1991)
Kim Morten Vamråk – 44 – (2001-2009)
Kai Ove Stokkeland – 44 – (1995-2014)
Arne Magnar Sleveland – 43 – (1994-2004)
Leif Omdal – 42 – (1939-1951)
Ronny Arntsen – 41 – (1992-2002)
Ivar Nilsen – 40 – (1953-1967)
Gunnar Eriksen – 38 – (1979-1991)
Kenneth Grande – 36 – (2012-2015)
Steinar Helleren – 36 – (1960-1972)
Frode T Lorentzen – 36 – (1980-1988)
Stian Sleveland – 35 – (2010-2013)
Kristian Koldal – 33 – (2006-2013)
Olaf Omdal – 33 – (1971-1979)
Gunleif Olsen – 31* – (1929-1948)
Annfinn Nielsen – 30 – (1975-1980)
Arve Sandve – 30 – (1975-1985)
Bjørn Peder Bjørkeland – 30 – (1985-1991)
Egil Eriksen – 29 – (1979-1985)
Asle Sunde – 29 – (1992-1993)
Torfinn Hadland – 28 – (1958-1964)
John Tuen – 28 – (1969-1980)
Espen Skogen – 27 – (2003-2015)
Kim Josef Haaland – 27 – (2006-2012)
Sigmund Strømstad – 27 – (1950-1960)
Ove Tengesdal – 27 – (1980-1987)
Hans Kristian Mong – 27 – (1982-1984)
Kurt Waldeland – 26 – (1950-1963)
Reidar Omdal – 26 – (1959-1972)
Einar Lædre – 26 – (1967-1976)
David Gordon – 26 – (1981)
Lars A. Stavnheim – 26 – (1994-2006)
Leif Nygård – 25 – (1965-1968)
Knut Skeie Solberg – 25 – (2000-2002)
Johan Salvesen – 24* – (1927-1938)
Kaare Tronitz Refsland – 21* – (1928-1938)

* sannsynligvis en god del flere scoringer i og med at mange målscorere er ukjent i den perioden de spilte.

62067436