Siste nytt

Treningstid sommeren 2019

ALLE LAG SOM TRENER PÅ B&G OG KIWI BANEN, MÅ TA BORT MÅLENE SOM HAR BLITT BRUKT UNDER TRENING. DISSE SKAL SETTES HELT UT TIL SIDEN PÅ LANGSIDEN AV BANEN, IKKE I KORT ENDEN. MÅL KAN STÅ IGJEN DERSOM LAG SOM KOMMER ETTER ØNSKER Å OVERTA DISSE.

I ESPELANDHALLEN ER DET KUN DE 2 STORE MÅLENE SOM KAN STÅ IGJEN. RESTEN SKAL SETTES UT PÅ LANGSIDEN.

DETTE FOR AT VEDLIKEHOLD AV BANER SKAL GÅ ENKELT OG IKKE MINST ATMÅL IKKE SKAL BLI TATT AV VINDEN.

ALLE TRENERE MÅ INFORMERE SINE SPILLERE OM AT TYGGIS,SNUS,RØYK ER FORBUDT PÅ ALLE KLUBBENS KUNSTGRASBANER.

ALLE LAG MÅ RYDDE OPP ALL SØPPEL ETTER TRENING SOM LIGGER PÅ DEN BANEDELEN LAGET HAR BRUKT.


A-lag: Mandag 17.30-19.00 Hovedbanen
Tirsdag 19.00-20.30 Hovedbanen
Torsdag 19.00-20.30 Hovedbanen
Fredag 17.30-19.00 Hovedbanen

Rek.lag: Tirsdag 18.30-20.00 B&G banen ½ bane
Torsdag 20.30-22.00 B&G banen ½ bane
Fredag 17.30-19.00 B&G banen 1/1 bane
Lørdag 10.30-12.00 B&G banen ½ bane
Søndag 10.00-12.00 B&G banen 1/1 bane

Jr.lag: Onsdag 18.30-20.00 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 18.00-19.30 Kiwi banen ½ bane

G-16: Mandag 20.30-22.00 Kiwi banen ½ bane
Onsdag 17.00-18.30 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 18.00-19.30 Kiwi banen ½ bane

G-15: Mandag 18.30-20.00 B&G banen ½ bane
Onsdag 18.30-20.00 Kiwi banen ½ bane
Lørdag 11.30-13.00 B&G banen ½ bane

G-14: Onsdag 18.30-20.00 B&G banen ½ bane
Torsdag 16.00-17.30 B&G banen ½ bane
Søndag 18.00-19.30 Kiwi banen 1/1 bane

G-13: Mandag 16.00-17.30 B&G banen ½ bane
Tirsdag 18.30-20.00 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 17.30-19.00 B&G banen ½ bane

G-12: Mandag 17.30-18.30 B&G banen ½ bane
Onsdag 17.00-18.30 Kiwi banen ½ bane
Lørdag 10.00-11.30 B&G banen ½ bane

G-11: Mandag 17.30-18.30 B&G banen ½ bane
Torsdag 19.00-20.30 Espelandhallen 1/1 bane

G-10: Mandag 17.30-19.00 Espelandhallen
Torsdag 17.30-19.00 B&G-banen ½ bane
G-09: Mandag 16.30-17.30 B&G banen ½ bane
Fredag 16.30-18.00 Espelandhallen 1/1 bane

G-08: Tirsdag 17.00-18.30 B&G banen ½ bane
Torsdag 17.30-19.00 Espelandhallen ½ bane

G-07: Mandag 16.30-17.30 Espelandhallen ½ bane

G-06: Mandag 16.30-17.30 Espelandhallen ½ bane

Ball-lek gutter: Torsdag 16.30-17.30 Espelandhallen ¼ bane

Team Sørvest: Søndag 18.30-20.00 B&G banen hel bane siste time

Damelag: Mandag 18.30-20.00 B&G banen ½ bane
Onsdag 20.30-22.00 Espelandhallen
Torsdag 19.00-20.30 B&G banen ½ bane

J-17: Mandag 20.30-22.00 Kiwibanen ½ bane
Tirsdag 20.00-21.30 Espelandhallen
Torsdag 19.00-20.30 B&G banen ½ bane

J-14: Mandag 19.00-20.30 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 16.00-17.30 B&G banen ½ bane

J-13:

Tirsdag 18.30-20.00 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 16.30-18.00 Kiwi banen ½ bane
Søndag 17.30-19.00 B&G banen ½ bane

J-12: Mandag 19.00-20.30 Espelandhallen
Torsdag 16.30-18.00 Kiwi banen ½ bane

J-11: Mandag 17.30-19.00 Skolebanen
Onsdag 17.30-19.00 Espelandhallen ½ bane

J-9/10: Torsdag 16.00-17.30 Espelandhallen ½ bane

J-7/8: Torsdag 17.30-19.00 Espelandhallen ½ bane

Ball-lek jenter:

Torsdag 16.30-17.30 Espelandhallen ½ bane


Ta kontakt med Trond-Arild Olsen ved spørsmål angående treningstidene.
e-post: olsen@eikfotball.no
eller telefon 908 64 724.

Treningstidene gjelder fra mandag 22. april 2019

NYE OG GAMLE SPILLERE ØNSKES VELKOMMEN!

62067436