Treningstider alle lag

Treningstider for alle lag vinteren/våren 2013:

A-lag: Mandag 19.00 – 20.30 B&G banen
Tirsdag 19.00 – 20.30 B&G banen
Onsdag 19.00 – 20.30 Fysisk trening
Torsdag 19.00 – 20.30 B&G banen
Fredag 17.30 – 19.00 B&G banen

Rekruttgruppe: Mandag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane
Tirsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane
Torsdag 20.30 – 22.00 B&G banen 1/2 bane

G-15+16: Tirsdag 16.00 – 17.30 B&G banen
Onsdag 20.30 – 22.00 B&G banen
Torsdag 16.00 – 17.30 B&G banen

G-14 : Mandag 16.00 – 17.30 B&G banen 1/2 bane
Torsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane
Søndag 19.30 – 21.00 B&G banen 1/2 bane

G-13 : Mandag 16.00 – 17.30 B&G banen 1/2 bane
Onsdag 18.30 – 20.00 Skolebanen
Søndag 19.30 – 21.00 B&G banen 1/2 bane

G-12 : Tirsdag 19.30 – 21.00 Skolebanen
Onsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane

G-11 : Onsdag 16.30 – 17.30 B&G banen
Torsdag 16.00 – 17.30 Skolebanen Gruppe 1.
Torsdag 17.30 – 19.00 Skolebanen Gruppe 2.

G-10 : Onsdag 17.30 – 18.30 Skolebanen

G-9 : Tirsdag 18.30 – 19.30 Skolebanen

G-8 : Mandag 18.00 – 19.00 Tennishallen

G-7 : Mandag 16.30 – 17.30 Skolebanen

G-6 : Tirsdag 17.30 – 18.30 Skolebanen

Ball-lek gutter : Mandag 17.00 – 18.00 Tennishallen

Old Boys : Mandag 20.30 – 22.00 Skolebanen
Torsdag 20.30 – 22.00 Skolebanen

C-lag : Onsdag 20.00 – 21.30 Skolebanen
Fredag 18.00 – 20.00 Skolebanen

Damelag : Mandag 20.30 – 22.00 B&G banen
Tirsdag 20.30 – 22.00 B&G banen
Onsdag 19.00 – 20.30 B&G banen

Jr. dame : Tirsdag 20.30 – 22.00 B&G banen
Torsdag 20.30 – 22.00 B&G banen 1/2 bane

J-16 : Mandag 20.30 – 22.00 B&G banen
Tirsdag 20.30 – 22.00 B&G banen
Onsdag 19.00 – 20.30 B&G banen

J-14 : Tirsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane
Torsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane
Fredag 16.00 – 17.30 B&G banen

J-13 : Mandag 19.00 – 20.30 Skolebanen
Torsdag 19.00 – 20.30 Skolebanen

J-12 : Mandag 17.30 – 19.00 Skolebanen
Onsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane

J-11 : Mandag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane

J-10 : Tirsdag 16.30 – 17.30 Skolebanen

J-8+9 : Tirsdag 16.45 – 17.45 Lagård Ungdomsskole Gymsal

J-7 : Onsdag 17.00 – 18.00 Rundevoll skole Oppstart Onsdag 16 januar

J-6 : Mandag 18.00 – 19.00 Rundevoll skole

Ball-lek jenter : Mandag 17.00 – 18.00 Rundevoll skole Oppstart mandag 14 januar

Treningstidene gjelder fra mandag 7 januar. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til EIK Fotball. Spørsmål rettes til Trond-Arild Olsen 908 64 724

Share