Årsmøte torsdag 28.februar

Fotballavdelingens årsmøte er flyttet til torsdag 28.februar. Vi vil oppfordre alle medlemmene som har anledning å komme for å få et innblikk i hvordan det går med klubben utenom det rent sportslige, pluss å delta i valg av nytt styre og eventuelt si sin mening om kursen videre.

Share