EIK Fotball med rekordoverskudd.

På gårsdagens årsmøte kunne fotballavdelingen legge frem et meget godt årsregnskap for 2012.
Med en inntektsvekst på 55 % som følge av blant annet salget av Valon Berisha til Red Bull Salzburg kunne klubben bokføre en omsetning på over 8 millioner for første gang i klubbens historie.
Disse pengene kommer godt med da klubben er i full gang med bygging av ny kunstgressbane på Bakkebø. Også medlemsmassen er kraftig stigende og er nå på 1288 i fotballavdelingen. Av disse er 735 aktive fotballspillere. Det har vært stor representasjon av spillere på tiltak, og lagene har prestert bra i seriesystem. Det har vært meget høy aktivitet på flere områder i klubben, noe en ønsker å utvikle videre i 2013.

Ellers markerte årsmøte et lederskifte da klubbens leder de siste 14 årene overlot formannsklubba til Per Trygve Årstad. EIK Fotball ønsker å takke Atle for en fantastisk innsats for klubben, og han skal ha mye av æren for at klubben er der den er i dag. Med Per Trygve Årstad som ny leder videreføres det gode arbeidet som er påbegynt og vi satser på mange flotte år fremover.

Share