– Skal fronte forsterhjemsarbeid

Egersunds IK skal bidra til at forsterhjemstjenesten synes, både innad i klubben og utad.

Etter svært positiv dialog den senere tiden har EIK Fotball og representanter for BUF etat blitt enige om en samarbeidsmodell som skal være med på å rekruttere fosterhjem i Dalane regionen.

Et av virkemidlene ser du allerede i dette magasinet. EIK Fotball gir en gratis reklameannonse i hvert magasin fremover slik at fosterhjemsarbeidet skal bli mer synlig. I tillegg til dette så vi BUF etat logoen være synlig på A-laget sine overtrekksdresser som skal brukes i Oddsenligaen i 2014. Det vil også bli et 4 meter stadionskilt, samt banner på fotballen sin hjemmeside. Under Bendit cup som skal gå av stabelen i september så vil en av banene få navnet www.fosterhjem.no , samt at det vil være egen stand knyttet til denne banen. Av litt mer langsiktige planer så håper begge parter på at samarbeidet vil kunne føre til at det blir avholdt PRIDE kurs i Egersund, slik at familier som vurderer å bli forsterhjem kan ta disse i lokalmiljøet.

Espen Andersen, nestleder i EIK, sier at for klubben var dette et helt naturlig initiativ å ta. – Vi har i mange år nå engasjert oss i samfunnsarbeid. Et av våre motto er ”EIK e mær enn bare fodball”. Med mange fosterhjem og fosterbarn i klubben så ønsker vi å bidra til opplysning og markedsføring. I min jobb som advokat ser jeg daglig hvilket stort behov det er for stadig nye fosterhjem. Når i tillegg vår daglige leder har jobbet med dette i mange år, og styremedlemmer har vært forsterhjem så er dette noe som er forankret solid i vår klubb. Dette er en sak som vi virkelig brenner for sier nestlederen.

Fosterhjemstjenesten i Bufetat region vest setter stor pris på den raushet EIK viser når de nå har tatt initiativ til samarbeid for å rekruttere fosterhjem.

– Behovet for nye fosterhjem er svært stort. Bare i Sør-Rogaland leter vi etter fosterhjem til rundt 100 barn til enhver tid. Engasjementet hos EIK gir oss et stort løft, sier Hans Ole Solheim, som er rådgiver og koordinator i Fosterhjemstjenesten i Stavanger.

Bufetat ønsker å nå ut til flest mulig med informasjon om det å være fosterhjem. Målet er at flere familier begynner på det uforpliktende kursopplegget PRIDE. Kurset er lagt opp slik at man underveis skal vurdere om man har lyst til å bli fosterforeldre eller ikke. Rådgivere i Fosterhjemstjenesten hjelper kursdeltakerne i vurderingen.

– At en fotballklubb ønsker å bidra er veldig kjekt. Er det interesse i Egersund og omegn starter vi mer en gjerne opp PRIDE-kurs der. Det vil være fantastisk for barn og ungdom som trenger et trykt hjem å vokse opp i, sier Solheim.

Share