Meget bra impulskveld av Jon Arne Hoås

 

Jon Arne Hoås holdt tirsdag kveld et engasjerende foredrag om trenerrollen og hvordan vi som foreldre kan bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

 

 

 

Jon Arne snakka om aktivitet og folkehelse generelt, men spesielt om fotball og hva som skal til for å bli en god fotballspiller. Han fortalte om hvordan både trenere og foreldre kan være med og stimulere barna, både i forhold til ønsket om å bli god og å øke gleden ved fysisk aktivitet.

 

 

 

Tilhørerne hadde mange spørsmål underveis og gode diskusjoner ble det også tid til. Et særdeles vellyket initiativ fra Jon Arne.

Share