EIK-TV: Høydepunkt fra Vard – EIK

Kvaliteten er ikke så god som vanlig i og med at vi brukte et eldre Mini DV-kamera til å filme kampen med. Vårt vanlige kamera er gått i stykker.


Share