Kunstgresset på B&G banen trenger utskiftning.

Mange kamper og treninger gjennom de siste 9 årene har ført til at kunstgresset på B&G banen nå er modent for utskiftning. Estimert levetid på gresset er ca 12 år, men på grunn av rivende utvikling på kunstgressfronten og et svært høyt antall brukstimer på banen, ser vi nå et behov for å skifte dekke.

Et slikt skifte er svært kostnadskrevende for klubben, og vi ønsker ikke belaste våre medlemmer direkte med dette gjennom økte medlemskontingenter . Derfor blir den allerede startede GRUNNMUR-kampanjen nå endret til å bli en kampanje for nytt kustgressdekke.

For å komme i mål med dette prosjektet trenger vi 300 grunnmursteiner. Og da trenger vi hjelp av nettopp deg.

Ved å tegne deg som en innehaver av en grunnmurstein bidrar du med kr 100 pr mnd. Denne steinen med ditt navn på fås i sort bakgrunn med gul skrift, og blir hengende på en tavle ved siden av banen. Pengene blir trukket via autogiro, slik at det ikke medfører noe annet arbeid for deg enn å signere på avtaleskjemaet. Det er selvfølgelig også mulig å tegne seg for mer enn 1 stein.

Avtaleskjema kan du få tilsendt pr mail ved å kontakte en av våre ansatte Kenneth@eikfotball.no eller Owe@eikfotball.no.

Jo raskere vi når målet på 300 grunnsteiner jo fortere kan vi starte omleggingen. Vår drøm er at dette kan bli gjort rett etter sesongslutt 2015.

 

Share