Siste partnerbesøk i 2015 for sponsornettverket

Tirsdag var siste partnerbesøk for sesongen 2015. Dette foregikk hos Grand Hotell med god frokost og omvisning i den nye hotell-fløyen av Geir Sølve Sleveland. 24 var påmeldt til dette morgentreffet. Planlegging av årshjulet for 2016 er i full gang. Ønsker du å delta i dette nettverket, ta kontakt med Owe Salvesen på mob 98221076 eller på mail Owe@eikfotball.no.

Share