Dalane Energi blir ny partner i EIK

EIK Fotball er svært fornøyde med å kunne offentliggjøre at vi har inngått en av klubbens største samarbeidsavtaler med Dalane Energi.

 

Avtalen som strekker seg over 3 år, med opsjon på ytterligere 3 år, ble i dag signert av Daglig leder i EIK Fotball, Kenneth Andersen og Administrerende direktør i Dalane Energi, Idar Sønstabø.

Dalane Energi er en svært solid merkevare i Dalane, og vil nå bli synlige på A-laget sine shortser i Postnord – ligaen, samt shortsen til alle spillere i klubbens ungdomsavdeling. I tillegg vil de bli en viktig del av vårt sterkt voksende Business nettverk, som nå teller over 50 bedrifter fra hele Rogaland. På denne måten går Dalane Energi inn og støtter både topp og bredde i klubben. Det har vært viktig for begge parter i samtalene. Dalane Energi ønsker med dette å bli en svært synlig partner både for et A-lag som spiller kamper over hele landet, og de aldersbestemte lagene som ferdes rundt i lokalmiljøet ukentlig.

 

– Det at Dalane Energi ser på oss som en signifikant markedsføringsarena gjør oss i EIK Fotball glade og svært stolte. Vi har gjennom den siste tiden opplevd at vi fremstår som distriktets beste og viktigste møtearena for våre samarbeidspartnere, samtidig som vi er et attraktivt markedsføringsobjekt, sier Daglig leder Kenneth Andersen. Gjennom avtalen med en stor aktør som Dalane Energi hever vi nivået på arbeidet som gjøres i klubben enda et hakk.

Vi ser at flere og flere av hjørnesteinsbedriftene i Dalane er en aktiv del av vårt nettverk. Dette skaper synergier overfor andre aktører og forbedrer vårt produkt.

 

Vi er svært fornøyd med å ha signert denne avtalen med EIK Fotball. For oss har det vært viktig å kunne kombinere profilering gjennom A-laget med å støtte bredden gjennom ungdomsavdelingen i klubben. Vi ser fram til et godt samarbeid med EIK i flere år framover, sier administrerende direktør Idar Sønstabø i Dalane Energi.
 

 

Dalane Energi er her for deg og for alle andre i de fire Dalane-kommunene som ønsker en stabil og rimelig strømforsyning til hjem, institusjoner og bedrifter. Og som ser verdien av å ha en lokal strømleverandør som du selv er med og eier, og som tilbakefører verdier til lokalsamfunnet.

 

 

Vi takker ydmykt, og gleder oss til et meget spennende samarbeid i årene som kommer.

Share