Sjekk ut treningstider for vinteren 2018

De nye treningstidene for alle lag er nå klare. Sjekk dem ut her!

TRENINGSTIDER

A-lag:

Mandag 17.30-19.00 B&G banen 1/1 bane
Tirsdag 17.30-19.00 B&G banen 1/1 bane
Torsdag 17.30-19.00 B&G banen 1//1 bane
Lørdag 10.00-11.30 B&G banen 1/1 bane

B-lag:

Mandag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane
Tirsdag 20.00-21.30 Kiwi banen 1/2 bane
Torsdag 19.00-20.30 Kiwibanen 1/2 bane

Jr.hr:

Mandag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane
Tirsdag 20.00-21.30 Kiwi banen 1/2 bane
Torsdag 19.00-20.30 Kiwi banen 1/2 bane

G-16:

Mandag 16.00-17.30 Kiwi banen 1/2 bane
Tirsdag 16.00-17.30 kiwi banen 1/1 bane første time
Torsdag 20.30-22.00 Espeland hallen 1/1 bane
Lørdag 10.30-12.00 Kiwi banen 1/2 bane

G-15:

Mandag 20.30-22.00 B&G banen 1/2 bane
Tirsdag 17.00-18.30 Kiwi banen 1/2 bane
Torsdag 19.00-20.30 Espeland hallen 1/1 bane

G-14:

Mandag 17.30-19.00 Kiwi banen 1/2 bane
Tirsdag 20.30-22.00 Espeland hallen 1/1 bane
Torsdag 17.30-19.00 Kiwi banen 1/2 bane

G-13:

Mandag 19.00-20.30 Espeland hallen 1/1 bane
Onsdag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane
Lørdag 11.30-13.00 B&G banen 1/2 bane

G-12:

Mandag 16.00-17.30 B&G banen 1/2 bane
Onsdag 17.30-19.00 Espeland hallen 1/1 bane
Torsdag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane

G-11:

Mandag 16.00-17.30 Kiwi banen 1/2 bane
Tirsdag 19.30-20.30 Espeland hallen 1/1 bane
Torsdag 17.30-19.00 Kiwi banen 1/2 bane

G-10:

Tirsdag 18.30-19.30 Espeland hallen 1/1 bane
Onsdag 17.30-19.00 B&G banen 1/2 bane
Lørdag 10.30-12.00 Kiwi banen 1/2 bane

G-09:

Tirsdag 17.30-18.30 Espeland hallen 1/1 bane
Torsdag 17.30-19.00 Skole banen

G-08:

Mandag 17.00-18.30 Skole banen
Onsdag 16.30-17.30 Espeland hallen 1/2 bane

G-07:

Mandag 16.30-17.30 Espeland hallen 1/1 bane
Torsdag 16.30-17.30 B&G banen 1/2 bane

G-06:

Tirsdag 16.30-17.30 Espeland hallen 1/2 bane

Ball-lek gutter og jenter:

Torsdag 16.30-17.30 Espeland hallen 1/2 bane

Dame
A-lag:

Mandag 19.00-20.30 Kiwi banen 1/1 bane
Tirsdag 19.00-20.30 B&G banen 1/1 bane
Torsdag 17.30- Vann bassengene

J-16:

Mandag 20.30-22.00 Kiwi banen 1/2 bane
Onsdag 19.00-20.30 Espeland hallen 1/1 bane
Torsdag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane

J-13:

Tirsdag 18.30-20.00 Kiwi banen 1/2 bane
Torsdag 17.30-19.00 Espeland hallen 1/2 bane

J-12:

Mandag 16.00-17.30 B&G banen 1/2 bane
Tirsdag 18.30-20.00 Kiwi banen 1/2 bane
Torsdag 17.30-19.00 Espeland hallen 1/2 bane

J-11:

Mandag 17.30-19.00 Espeland hallen 1/2 bane
Onsdag 17.30-19.00 Kiwi banen 1/2 bane

J-10:

Mandag 16.00-17.00 Skolebanen
Onsdag 16.30-17.30 Espeland hallen 1/2 bane

J-09:

Tirsdag 17.00-18.30 Skole banen
Torsdag 16.00-17.30 Espeland hallen 1/2 bane

J-08:

Tirsdag 17.00-18.30 Skolebanen
Torsdag 16.00-17.30 Espeland hallen 1/2 bane

J-07:

Torsdag 16.00-17.30 Espeland hallen 1/2 bane NBNB!! jenter 7-8 og 9 starter opp å trene sammen på halv bane i Espeland hallen torsdager.

J-06:

Onsdag 17.00-18.00 Rundevoll Skole

Keepertrening:

Mandag 17.30-19.00 Espeland hallen 1/2 bane

Reservetider frem til Espeland-Hallen er klar for bruk:

A-lag Fredag 18.00-19.30 B&G banen 1/1 bane

B-lag Fredag 16.30-18.00 B&G banen 1/1 bane

Jrlag Søndag 20.00-21.30 B&G banen 1/1 bane

G-16 Torsdag 20.30-22.00 B&G banen 1/2 bane

G-15 Onsdag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane

G-14 Tirsdag 20.30-22.00 B&G banen 1/2 bane

G-13 Mandag 19.00-20.30 Kiwi banen 1/2 bane

G-12 Onsdag 17.30-19.00 B&G banen 1/2 bane

G-11 Tirsdag 16.00-17.30 B&G banen 1/2 bane

G-10 Tirsdag 18.30-20.00 Skolebanen

G-09 Onsdag 17.30-19.00 Skolebanen

G-08 Onsdag 16.30-17.30 Skolebanen

G-07 Tirsdag 16.30-17.30 B&G banen 1/2 bane

G-06 Onsdag 16.30-17.30 B&G banen 1/2 bane

Ball- lek Torsdag 16.30-17.30 Skolebanen

Damelag Onsdag 19.00-20.30 Kiwibanen 1/1 bane

J-16 Onsdag 17.30-19.00 Kiwibanen 1/2 bane

J-13 Torsdag 16.00-17.30 Kiwibanen 1/2 bane

J-12 Torsdag 16.00-17.30 Kiwibanen 1/2 bane

J-11 Mandag 18.30-20.00 Skolebanen

J-10 Onsdag 16.30-17.30 B&G banen 1/2 bane

J-09 Torsdag 16.00-17.30 Skolebanen

J-08 Torsdag 16.00-17.30 Skolebanen

J-07 Torsdag 16.00-17.30 Skolebanen

Ta kontakt med Trond-Arild Olsen ved spørsmål angående treningstidene. Mail: trond.arild.olsen@byggvell.no
eller 909 64 724

Share