EIKs unike samarbeid med Bufetat fortsetter

EIK Fotball er stolte over å videreføre samarbeidet med Bufetat. I februar skal det holdes informasjonsmøter i klubbhuset på Husabø for de som kunne tenke seg å vite mer om fosterhjemtjenesten.

SAMARBEID

EIK Fotball er svært fornøyde med å offentliggjøre at samarbeidet med Bufetat videreføres.

– Det er svært viktig for oss at vi får lov til å samarbeide med en så viktig samfunnsaktør som Bufetat. Det er vi utrolig stolte over, sier daglig leder i EIK Fotball, Kenneth Andersen.

«Det er svært viktig for oss at vi får lov til å samarbeide med en så viktig samfunnsaktør som Bufetat. Det er vi utrolig stolte over, sier daglig leder i EIK Fotball». Kenneth Andersen

Fruktbart samarbeid

Seniorrådgiver i Fosterhjemtjenesten i Bufetat, Kjetil Aas, er også strålende fornøyd med at samarbeidet forlenges.

– Vi har hatt et mangeårig og fruktbart samarbeid med EIK Fotball. Vi setter umåtelig pris på at EIK kan bidra til å markedsføre behovet for fosterforeldre. Vi merker oss at Kenneth Andersen og klubben for øvrig har et brennende engasjement for dette, sier Kjetil Aas.

– Dette samarbeidet er helt unikt for vår del, legger Aas til.

«Vi har hatt et mangeårig og fruktbart samarbeid med EIK Fotball. Vi setter umåtelig pris på at EIK kan bidra til å markedsføre behovet for fosterforeldre. Vi merker oss at Kenneth Andersen og klubben for øvrig har et brennende engasjement for dette». Kjetil Aas

Vil rekruttere flere

Fosterhjemtjenesten er en del av det statlige barnevernet. De har ansvaret for å rekruttere flest mulig fosterhjem.

– Personer som ønsker å bli fosterforeldre må gjennom en grunnopplæring. Hvis de selv ønsker å gå videre etter grunnopplæringen, og blir anbefalt av kurslederne, så vil vi gå videre med samtaler for å høre hvilke barn som kan være aktuelle for dem. Etterpå vil man bli registrert som formidlingsklare, og da vil man kunne motta forspørsler om barn som ligger innenfor den rammen som er aktuell, forklarer Aas.

Seniorrådgiveren ønsker å understreke at det for tiden er mange nok fosterhjem som kan ta i mot barn i førskolealder.

– Derfor er vi primært interessert i å komme i kontakt med personer som kan ta i mot barn fra alderen 6 år til 17 år, forteller Aas.

Mange informasjonmøter

I 2018 vil det bli arrangert 13 informasjonsmøter i Sør-Rogaland, altså sør for Boknafjorden. Det vil være seks møter i Stavanger, og de øvrige møtene ute i distriktene. Det innebærer at EIK Fotball skal huse to av møtene i klubbhuset på Husabø.

– For oss er det viktig å være på tilbudsiden, og ikke minst at vi har nærhet til lokal barneverntjeneste, sier Kjetil Aas.

«Vi har i mange år kalt disse møtene «Dette er min historie». På møtene blir det med fosterforeldre, et fosterbarn og en biologisk mor. Det er fordi vi ønsker å få inn stemmen til de ulike aktørene eller rollene i et fosterhjemarbeid. Da får man belyst det fra flere sider». Kjetil Aas.

– Vi har i mange år kalt disse møtene «Dette er min historie». På møtene blir det med fosterforeldre, et fosterbarn og en biologisk mor. Det er fordi vi ønsker å få inn stemmen til de ulike aktørene eller rollene i et fosterhjemarbeid. Da får man belyst det fra flere sider,  forklarer Kjetil Aas.

Viktig informasjon

Viktig informasjon som blir gitt på møtet er om hvorfor barn blir plassert i fosterhjem, hva disse barna trenger og hva kravene til fosterhjem er.

– Det er viktig å understreke at det er helt uforpliktende å delta på et slikt informasjonsmøte. Vi ønsker at alle som synes dette høres interessant ut, skal komme. Etter møtet vil man ha langt mer kunnskap om dette feltet, sier Aas.

«Det er viktig å understreke at det er helt uforpliktende å delta på et slikt informasjonsmøte. Vi ønsker at alle som synes dette høres interessant ut, skal komme. Etter møtet vil man ha langt mer kunnskap om dette feltet».

Årets første informasjonsmøte i klubbhuset på Husabø holdes tirsdag 6. februar klokken 18.00.

– Vi gleder oss, avslutter Kjetil Aas.

Følgende datoer vil det bli avholdt informasjonmøte hos EIK Fotball:

Tirsdag 6. februar klokken 18.00 – 20.30

Tirsdag 4. september klokken 18.00 – 20.30

Share