Nye treningstider er klare

De nye treningstidene for våren og sommeren 2019 er nå klare.

TRENINGSTIDER

Oppdaterte treningstider for alle lag er nå klare.

Alle treningstidene ser du nedenfor. Utfyllende informasjon får du ved å klikke på denne lenken.

A-lag: Mandag 17.30-19.00 Hovedbanen
Tirsdag 19.00-20.30 Hovedbanen
Torsdag 19.00-20.30 Hovedbanen
Fredag 17.30-19.00 Hovedbanen
Rek.lag: Tirsdag 18.30-20.00 B&G banen ½ bane
Torsdag 20.30-22.00 B&G banen ½ bane
Fredag 17.30-19.00 B&G banen 1/1 bane
Lørdag 10.30-12.00 B&G banen ½ bane
Søndag 10.00-12.00 B&G banen 1/1 bane
Jr.lag: Onsdag 18.30-20.00 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 18.00-19.30 Kiwi banen ½ bane
G-16: Mandag 20.30-22.00 Kiwi banen ½ bane
Onsdag 17.00-18.30 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 18.00-19.30 Kiwi banen ½ bane
G-15: Mandag 18.30-20.00 B&G banen ½ bane
Onsdag 18.30-20.00 Kiwi banen ½ bane
Lørdag 11.30-13.00 B&G banen ½ bane
G-14: Onsdag 18.30-20.00 B&G banen ½ bane
Torsdag 16.00-17.30 B&G banen ½ bane
Søndag 18.00-19.30 Kiwi banen 1/1 bane
G-13: Mandag 16.00-17.30 B&G banen ½ bane
Tirsdag 18.30-20.00 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 17.30-19.00 B&G banen ½ bane
G-12: Mandag 17.30-18.30 B&G banen ½ bane
Onsdag 17.00-18.30 Kiwi banen ½ bane
Lørdag 10.00-11.30 B&G banen ½ bane
G-11: Mandag 17.30-18.30 B&G banen ½ bane
Torsdag 19.00-20.30 Espelandhallen 1/1 bane
G-10: Mandag 17.30-19.00 Espelandhallen
Torsdag 17.30-19.00 B&G-banen ½ bane
G-09: Mandag 16.30-17.30 B&G banen ½ bane
Fredag 16.30-18.00 Espelandhallen 1/1 bane
G-08: Tirsdag 17.00-18.30 B&G banen ½ bane
Torsdag 17.30-19.00 Espelandhallen ½ bane
G-07: Mandag 16.30-17.30 Espelandhallen ½ bane
G-06: Mandag 16.30-17.30 Espelandhallen ½ bane
Ball-lek gutter: Torsdag 16.30-17.30 Espelandhallen ¼ bane
Team Sørvest: Søndag 18.30-20.00 B&G banen hel bane siste time
Damelag: Mandag 18.30-20.00 B&G banen ½ bane
Onsdag 20.30-22.00 Espelandhallen
Torsdag 19.00-20.30 B&G banen ½ bane
J-17: Mandag 20.30-22.00 Kiwibanen ½ bane
Tirsdag 20.00-21.30 Espelandhallen
Torsdag 19.00-20.30 B&G banen ½ bane
J-14: Mandag 19.00-20.30 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 16.00-17.30 B&G banen ½ bane
J-13: Tirsdag 18.30-20.00 Kiwi banen ½ bane
Torsdag 16.30-18.00 Kiwi banen ½ bane
Søndag 17.30-19.00 B&G banen ½ bane
J-12: Mandag 19.00-20.30 Espelandhallen
Torsdag 16.30-18.00 Kiwi banen ½ bane
J-11: Mandag 17.30-19.00 Skolebanen
Onsdag 17.30-19.00 Espelandhallen ½ bane
J-9/10: Torsdag 16.00-17.30 Espelandhallen ½ bane
J-7/8: Torsdag 17.30-19.00 Espelandhallen ½ bane
Ball-lek jenter: Torsdag 16.30-17.30 Espelandhallen ½ bane
Share