Endringer i spillerstall til EIKs A-lag

Endringer i spillerstall og organisering av A-laget foran 2020-sesongen.

Arbeidet med neste års spillerstall har pågått over en lengre periode nå. To sentrale momenter i dette arbeidet har vært å øke treningsmengden foran 2020 sesongen, samt at klubben ser seg nødt til å balansere budsjettene foran neste sesong, sett i lys av økte kostnader knyttet til generell drift. Økte driftskostnader knyttet til bygg og anlegg, kampavvikling, samt økte kretsavgifter er medvirkende årsaker til dette. I tillegg så er det usikkerhet knyttet til noen av våre samarbeidspartnere.

Økt treningsmengde og ytterligere profesjonalisering rundt klubbens A-lag.

Det har vært et klart utrykk fra årets trenere at en ønsker en optimalisering av treningshverdagen for å kunne forberede seg best mulig til det nivået som kreves i PostNord-ligaen. Sentrale stikkord i dette arbeidet har vært økt treningsmengde med fokus på restitusjon, samt at klubben ønsker at spillere i A-troppen skal ha sin treningshverdag som første prioritet. Det vil for sesongen 2020 bli gjennomført 3 morgentreninger, i tillegg til trening tidlig ettermiddag. Her er det også lagt vekt på at en slik endring vil komme barn og unge i klubben til gode ved at man frigir mye treningstid på kveldstid.

En har også vært klar over at en slik prosess vil kreve mer av spillerne på klubbens A-lag. Et slikt treningsopplegg vil blant annet vanskeliggjøre det å ha full jobb ved siden av treningshverdagen. Dessverre har dette medført at enkelte spillere fra årets A-stall ikke har mulighet til å fortsette. Dette synes vi som klubb at både er beklagelig og trist, da mange har vært viktige bidragsytere over flere sesonger. Samtidig så må klubbens tanker om fremtidig utvikling overskygge dette. Klubben er samstemte på at valg av retning for fremtiden er den riktige for å fremdeles kunne ha et lag i Norsk toppfotball.

I lys av de økonomiske momentene nevnt tidligere har klubben sett seg nødt til å gjøre endringer i driftbudsjettet, og da i all hovedsak rundt klubbens A-lag. Dette har medført at en har måtte tenke annerledes med tanke på rekruttering av nye spillere. I tillegg til de økonomiske rammene så har det også vært en viktig faktor å satse på ungespillere med regional tilhørighet. En har kommet langt i dette arbeidet, og stallen for 2020 begynner å nærme seg komplett. Dette vil medføre at 11 spillere forlater klubben, mens 10 nye kommer inn. Økonomisk så betyr dette også at klubben reduserer sine lønnskostnader med nærmere 1 million kroner. Altså er det gjort en stor, men helt nødvendig, besparelse i denne prosessen. Samtidig er trenerteamet helt klare på at de nye spillerne som er kommet inn vil kunne bidra på en svært god måte i årene fremover, og en legger på ingen måte til side ambisjonene om å ha et slagkraftig lag i Postnord-ligaen også i 2020. Klubb og trenerteam er optimistiske med tanke på å utvikle så vel spillestil som resultater i året som kommer, selv med en tilpasset drift rundt klubbens flaggskip.

Spillere ut: Morten Bjørlo, Juanma Cordero (Brattvåg), Kenneth Grande, Kim Robert Nyborg, Erixon Danso, Sverre Larshus Larsen, Ignas Driomovas, Mathias Perttamo, Henning Romslo, Kevin Jablinski (Sandnes Ulf) og Marius Andersen

Spillere inn: Ermal Hajdari (Levanger), Sander Remme (comeback), Adi Markovic, Scott Vatne (Frøyland), Herman Kleppa (Sandnes Ulf), Simen Haughom (Eiger FK), Nichlas Grinde (Vidar FK) Preben Skeie (Arendal).

I tillegg skal klubben også ha inn en ny keeper og midtstopper. Disse midlene er allerede innregnet i besparelsen på 1 million kroner.

EIK Fotball vil få benytte anledningen til å takke alle spillerne som nå forlater oss så mye for den innsatsen og det grunnlaget de har vært med på å legge for oss som klubb, og ønsker alle lykke til videre i karrieren

Share