DAD5D004-E1F1-42CA-A6EA-AE24CAA528D8

DAD5D004-E1F1-42CA-A6EA-AE24CAA528D8

Oppe fra venstre:
Aleksander Årstad, Asle Sirevåg, Matteus Bårdsen, Stian Skjerli Mong, Stein Erik Koldal.
Nedre fra venstre: Ojan Bijan, Geir Runar Omli og Christopher Thoms Harrington.