thu trening juni 2023

thu trening juni 2023

Hovedtrener Kjell Andre Thu ved en i anledning en tidligere trening i juni.