Alle baner stengt for bruk

Alle baner som disponeres av EIK, er nå stengt for bruk på ubestemt tid.

KORONAVIURS

Mandag formiddag offentliggjorde Norges fotballforbund at de oppfordrer alle klubber til å stenge fotballbaner for all form for aktivitet. Disse rådene lytter EIK Fotball til og har derfor stengt alle baner. Det betyr at det heller ikke er lov med uorganisert aktivitet på banene.

Følgende fremgår av informasjonen som har kommet til EIK:

  • Helsedirektoratet har besluttet forbud og stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. NFF ser at dette tolkes ulikt og har derfor bedt Helsedirektoratet om å presisere denne bestemmelsen, for eksempel med hensyn til egentrening på fotballbaner. Inntil dette er presisert oppfordrer NFF at alle fotballbaner stenges i Norge, sier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.
  • Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge. 370 000 gutter og jenter deltar i en eller annen form for fotballaktivitet store deler av året. For mange barn og ungdom er fotballbanen er viktig friområde i hverdagen. Banene er også arbeidsplassen til flere hundre profesjonelle spillere i våre øverste ligaer.
  • Oppfordringen om å stenge alle baner inntil videre gjelder for alle fotballklubber.
  • Vi ber innstendig om at folk retter seg etter dette. Her har spesielt foreldre et overordnet ansvar.
Share