Arena / klubbhus

 

 

Klubbhuset:
De første permanente bygningene i Idrettsparken var et garderobebygg som stod klar på slutten av 1940-tallet. Etter stor dugnadsinnsats kunne EIK innvie eget klubbhus, bygget over garderobene, omtrent 10 år senere. Utover på 1970-tallet økte aktiviteten i klubben kraftig, og etter en omfattende byggeaktivitet kunne EIK i 1985 innvie klubbhuset slik det framstår i dag.
Totalt har klubbhuset en golvflate på ca 600 kvadratmeter og inneholder kjøkken, møtelokale, styrerom, kontorer og en loftstue. I 2010 ble store deler av huset pusset opp med tanke på å lage miljøkvelder for klubbens medlemmer.

Anlegg:
Mesteparten av EIKs aktivitet foregår i og rundt den kommunale Idrettsparken. Her har vi vårt klubbhus og her spiller de fleste av lagene våre sine hjemmekamper. A-laget i Postnordligaen spiller hjemmekampene på naturgress på hovedbanen. Her har publikum 300 sitteplasser under tak til disposisjon, mens det også er ståplasser for ytterliggere 1000 under samme taket.
I tillegg så benyttes 2 kunstgressbaner, B&G banen og Kiwi banen, samt innedørs fotballhall, Espelandhallen.