Dette er de nye retningslinjene for ungdomsfotballen

Onsdag kveld hadde EIK Fotball møte med alle klubbens ungdomstrenere og kampverter. På agendaen stod oppstart av seriekamper og den nye koronahverdagen i fotballen.

UNGDOMSAVDELINGEN

Ledelsen i EIK Fotball gjennomførte møtet i klubbhuset med mange engasjerte trenere og kampverter. Samtlige lag i ungdomsavdelingen var representert. Seriespillet for aldersbestemte lag ble sparket i gang denne uken, og med de nye koronavettreglene er det mange faktorer man skal ha kontroll på. På menyen onsdag stod oppdaterte koronavettregler, kurs for alle mellom 13 år og 19 år og kampgjennomføring.

Alle spillere over 13 år må altså gjennom et smittevernkus for å få lov til å spille organisert fotball. Mer informasjon om kurset finner du på Norges Fotball Forbund sine hjemmesider: Obligatorisk koronakurs for alle

Dette er oppgavene hjemmelaget og bortelaget har å forholde seg til i forbindelse med kampgjennomføring:

Hjemmelagets ansvar 

 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt.
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo.
  • Bruk vedlagt mal for navneliste. For 13 år og oppover så er spillerne, dekket av kamprapport i Fiks, men alle andre rundt banen må på listen.
  • Disse listene sendes på mail til post@eikfotball.no etter kampen – helst samme kveld.
 • Klubben lagrer oversikten slik at den ved behov kan fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.
 • Bruk av garderober utgår, bortelag må skifte hjemme. Dette må informeres om!
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg.
 • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.
 • Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp holdes på et minimum, ref. det totale antallet personer på anlegget samtidig.
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen.
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

Bortelagets ansvar 

 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
 • Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om ansvaret ligger hos hjemmelaget, at bortelaget har oversikt og kontroll på egne spillere, trenere, ledere og publikum.
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

I tillegg skal det føres oversikt over spillere, trenere, dommere og publikum som er til stede under kampene.

 

Share