DOMMERANSVARLIG

Egersunds IK har dommeransvarlig med ansvar for å rekruttere og utvikle dommere. Dommeransvarlig er per i dag Ørjan Nodland

Rollebeskrivelse dommeransvarlig

  • Fordele dommeroppgaver, sette opp dommere til interne kamper i EIK
  • Rekruttere nye dommere
  • Opplæring av eksisterende og nye dommere
  • Være et møtested for dommere i EIK
  • Sørge for at EIK stiller med dommere i møter i kretsen der dommere bør delta
  • Informere dommere om aktuelle saker

Rekruttering

Spillere som fyller 13 år vil få tilbud om dommerkurs hvert år. Dette kurset kjøres i forkant av Lucky Bowl Cup for 6-11 åringer (september). Deltakerne får da praktisere dømmingen under denne cupen. Disse dommerne vil også være våre klubbdommere under barnefotballkamper. Nye dommere i klubben rekrutteres dermed fra 13 år og har sin ilddåp under våre lokale turneringer.

Opplæring

Klubbdommerkurs kjøres 1 gang pr år i forbindelse med Lucky Bowl Cup. Dette kjøres i samarbeid med Dommerlauget i Dalane i lokalene til Egersunds IK sammen med dommeransvarlig i klubben.

Dommerforum

Dommerforum er samlinger som klubben har med dommerne, både nye og etablerte. Her er det både sosial samling og enkelte dommersaker som er fokus. Dette kjøres 2 ganger pr år.