EIK Fotball satser på nytt akademi

I midten av februar blir det oppstart av EIKs splitter nye akademikonsept.

AKADEMI

EIK Fotball er svært glade for å offentliggjøre at vi fra slutten av februar starter opp med nytt akademi i klubben. Akademiet er tilsvarende slik som FFO er, men med større fokus på utbytte av fotballtreningene.

– Vi ønsker å gi et tilbud til spillere mellom 9 og 12 år – både gutter og jenter. Tilbudet vil være tre dager i uken, sier daglig leder i EIK Fotball, Kenneth Andersen.

«Vi ønsker å gi et tilbud til spillere mellom 9 og 12 år – både gutter og jenter». Kenneth Andersen

Fokus på utvikling

Med de to nye spillerutviklerne Are Strømland og Ole Gåseidnes på plass, åpner det seg nye muligheter for klubben med tanke på slike satsinger.

– Begge to er utdannet UEFA B-spillerutviklere. Det gjør at vi kan kjøre i gang et akademi som holder en faglig høy kompetanse. Vi har et mål om å gi de yngste spillerne i klubben et bredere tilbud, og det første tiltaket er altså akademiet, sier Kenneth Andersen.

God pris

Prisen for å delta på akademiet vil være 400,- pr. måned for én deltaker.

– Vi har fått til en veldig god pris slik at vi kan favne bredest mulig. Med dette tilbudet på plass, har spillere i denne alderen mulighet til å delta på organiserte treninger fem ganger i uken i regi av EIK, sier Andersen.

«Vi har fått til en veldig god pris slik at vi kan favne bredest mulig». Kenneth Andersen

Det blir ikke satt noen ferdighetskrav og tilbudet gjelder for alle i denne alderen. Du må heller ikke være medlem av EIK for å delta.

Akademiet vil vare fra klokken 14.00 til 16.00.

– Det vil bli et svært gjennomført opplegg rettet mot spillere som har et sterkt ønske om å utvikle seg videre.

Maksgrense

Bakgrunnen for at tilbudet har fått navnet akademi, og ikke FFO, er fordi mesteparten av tiden går med til å være på treningsfeltet. Foreløpig er det satt et tak på maks 40 deltakere i første omgang.

– Taket på 40 deltaker skyldes at vi ønsker at gruppene skal være minst mulig, slik at hver enkelt får tettest mulig oppfølging, sier han.

«Taket på 40 deltaker skyldes at vi ønsker at gruppene skal være minst mulig, slik at hver enkelt får tettest mulig oppfølging». Kenneth Andersen

I slutten av januar vil det komme informasjon og detaljer om påmelding. Det vil også bli avholdt et informasjonsmøte for foreldre i den aktuelle aldersgruppen.

For aktuelle deltakere som deltar på andre fritidsordninger, vil EIK tilby gratis plass i hele oppsigelsesperioden.

Share