HJEMMEKAMPER

Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier.
Styret har oppnevnt egen Fair Play ansvarlig som legger til rette for og følger opp at kriteriene oppfylles.

Beskrivelse

 • Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier.
 • Informasjon vedrørende fair play er sendt alle lagledere.
 • Det er anskaffet kampvertvester og fair play flagg, skilt samt foreldrevett regler.
 • Skilt henger rundt omkring på/i anlegget.
 • Møte om fair play er gjennomført med lagledere yngres avdeling og dommeransvarlig i EIK.
 • Alle lag skal ha en kampvert til sine hjemmekamper.
 • Lagleder og kampvert gjennomfører, sørger for at, punktene på side 27 i fair play heftet fra NFF blir overholdt.
 • Alle arrangement blir gjennomført med Fair Play som viktig ballast, og er en av grunnpilarene ved planlegging og gjennomføring (cup, fotballskole, terning, kampgjennomføring, osv.)

Fair Play retningslinjer som følges i forbindelse med kamper i barne- og ungdomsfotballen:

 • Motstanderlag kontaktes i god tid før kamp. Vi hører om de er klare og informerer om det praktiske (WC, garderober, hvilken bane, annet av relevans). Ansvar: Lagleder
 • Dommer kontaktes i god tid før kamp. Vi hører om han / hun / de er klare og informerer om det praktiske (WC, garderober, hvilken bane, oppgjør, annet av relevans). Ansvar: Lagleder
 • Kampvert eller lagleder tar imot motstanderlag.
 • Kampvert «styrer» publikum. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder. Gir retningslinjer ihht oppførsel. Kan gi ut foreldrevettkort.
 • Trenere gjennomfører Fair Play møte sammen dommer før kampen.
 • Enighet om frisone, ekstra spiller, etc. Enighet om å gjøre dommeren god. Enighet om at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
 • Spillere gjennomfører Fair play hilsen før kampen.
 • Spillere, trenere og dommer gjennomfører Fair play hilsen etter kampen.

Forankring: NFFs handlingsplan 2012-2015