FIKS – ANSVARLIG

ROLLEBESKRIVELSE: FIKSANSVARLIG

FIKS står for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System og eies av NFF. I FIKS registreres alle spillere, trenere, lagledere og andre tillitsvalgte med dedikerte roller og oppgaver i driften av fotballgruppen.

I Egersunds IK er det utnevnt egen FIKS – ansvarlig som er Matteus Bårdsen.

Disse nås på e-mail:

matteus@eikfotball.no

FIKS-ansvarlig skal:

  • sørge for at alle spillere er registrert i FIKS
  • registrere alle nyinnmeldte spillere
  • administrere overganger i FIKS
  • registrere alle tillitsvalgte med dedikerte nødvendige roller/oppgaver
  • oppdatere baneinformasjonen i samarbeid med kretsen
  • gi brukertilgang til de som behøver det
  • være kommunikasjonsledd med Akerhus fotballkrets FIKS-ansvarlige
  • sørge for å holde seg oppdatert i FIKS om endringer som skjer
  • kvalitetssikre at nødvendige oppgaver som å sette banesperrer melde på lag, melde inn anti-lag osv er gjort, og gjort riktig.
  • være kontaktpunkt og veileder for å påse at andre brukere er oppdatert og opplærte Brukermanual finner