Forhåndsbestill EIKs jubileumsbok!

Det jobbes for tiden for fullt med en jubileumsbok som skal markere EIKs hundreårsjubileum. Boka er planlagt å gå i trykken umiddelbart etter at årets fotballsesong er over, og vil derfor forhåpentligvis være i salg i god tid før jul.

Vi har foreløpig ikke helt oversikt over bokas totale omfang, men trolig vil den bli på rundt 250 A4-sider.

Det er tidligere blitt utgitt en jubileumsbok i forbindelse med 75-årsjubileet i 1994, samt en historiebok om A-laget i fotball i 2003. Årets jubileumsbok vil ha et sterkt fokus på bilder, og vi har samlet en god del bildestoff som ikke har vært publisert før. I tillegg vil vi dra de store linjene i klubbens historie i tekstform, og ha portretter av noen av de mest fremtredende utøverne klubben har hatt.

Redaksjonskomiteen består av Espen Andersen, Gunnar Kvassheim, Arne Stapnes, Olaf Omdal og Kjell Åvendal.

Forhåndsbestilling av boka:

Boka kan forhåndsbestilles ved å sende en e-post eller tekstmelding til Kjell Åvendal.
kjell@eikfotball.no
950 12 861

Gi beskjed om antall bøker dere bestiller.
Alle som forhåndsbestiller vil også få navnet sitt i boka. Gi beskjed om hvilke navn som skal stå når dere bestiller.

Pris for forhåndsbestilte bøker kr 300,-
Pris i salg vil trolig bli cirka kr 400,-

De forhåndsbestilte bøkene vil bli levert ut fra klubbhuset så snart vi får dem fra trykkeriet. Dere vil få beskjed når dette skjer.

De første 100 som henter sine bøker vil få med 75-års jubileumsboka gratis i tillegg til årets bok.

Share