FORSIKRING / SKADER

Forsikringsordninger

Som medlem av Egersunds IK er alle spillere dekket av grunnforsikring. Grunnforsikringen dekker et minimum, så vi oppfordrer alle til å tegne individuell / utvidet forsikring.

Se egne sider for mer informasjon om ytelser, priser og idrettens skadetelefon: Link.

Det er mulig å bestille utvidet forsikring hos NFF/gjensidige: Link.

Husk å melde skade: Link.

Ved skade eller lidelse:
Utfør akutt skadebehandling
Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
Gjensidige Forsikring vurderer forsikringsdekning
Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen
Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling

For å unngå skader er øvelser for skadeforebygging svært viktig. NFF anbefaler oppvarmingsprogrammet Spilleklar som er utarbeidet av Senter for idrettsskadeforskning som fast basis før alle aktiviteter.
Klikk her for instruksjonsvideo og informasjon. www.klokavskade.no
Trond Arild Olsen er Egersunds IKs kontaktperson når det gjelder forsikring.
Send en mail til Trond Arild Olsen ved spørsmål.