Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling den 31.03.22 kl 1930 i Klubbhuset.
Det vil være ordinære årsmøtesaker til behandling. Frist for innsending av saker til behandling er 16.03.22.
Det innkalles også til avdelingsårsmøte i fotballavdelingen 16.03.22 kl 1930 i Klubbhuset.
Vel møtt!
Share