Koronavirus: Ingen fellestreninger for A-laget i mars

Det blir ingen organiserte fellestreninger for A-laget denne måneden.

A-LAGET – KORONAVIRUS

Mandag kom beskjeden om at ingen lag får lov til å trene organisert i mars måned. En ny beslutning vil bli tatt for april på et senere tidspunkt.

– Det ble også presisert at sesongen er utsatt til 2.mai og ikke kansellert, sier EIK-trener Ojan Bijan om koronsituasjonen som lammer hele fotball-Norge.

De siste dagene har trenerteamet jobbet for å lage planer med utgangspunkt i at det ikke kan avholdes fellestreninger.

– Det som er viktig for oss nå, er å sørge for at vi ikke kommer tilbake utrent og mister grunnlag som vi har bygget opp over tid, sier Bijan.

– Alle spillerne har derfor fått et program som de skal følge fem ganger i uken for å opprettholde det fysiske. I tillegg  har de fått øvelser med ball for å bevare touch og fotballbiten, sier han.

«Alle spillerne har derfor fått et program som de skal følge fem ganger i uken for å opprettholde det fysiske». Ojan Bijan

Følger retningslinjene

Klubben overholder retningslinjene fra helsemyndighetene strengt.

– De kan maskimalt trene i grupper på 3 personer om gangen. Det begrenser litt hva som kan bli gjort av øvelser med ball, men jeg tror det går helt fint, sier EIK-treneren.

«De kan maskimalt trene i grupper på 3 personer om gangen». Ojan Bija

Han er trygg på at spillerne vil følge treningsprogammet nøye.

– Jeg stoler fullt på mine spillere til å utføre dette. Det er lagene og spillerne som er flinkest i denne perioden, som kan få mye igjen når vi går i gang igjen, sier han og legger til:

– 2 uker med dette, så håper vi at verden er på et bedre sted når april ruller inn, sier en optimistisk EIK-trener.

Kan også flette inni her følgende:
Det er utrolig viktig for oss å jobbe med det mentale. Blir fort demotiverende å gå dag etter dag uten trening og kamp og fellesskapet som skaper rammene for en god fotballhverdag. Dette blir en test som vi må takle og bestå og det er jeg helt sikker på at vi klarer.
Men det aller viktigste for oss alle nå er å bidra med å følge helsemyndighetenes retningslinjer slik at situasjonen totalt sett raskest mulig kan komme under kontroll.
Share