Trafikksikkerhet

Retningslinjer for klubbens aktiviteter

  • Fokus på transport og sikkerhet, blant annet bilbeltebruk og voksne sjåfører.
  • Ved reiser i regi av EIK Fotball skal samme regler følges av alle sjåfører og ledere.

Implementering av retningslinjene

  • Eget tema på et årlige møte med egen foredragsholder.
  • Lagledere på alle nivå skal påse at sjåfører som kjører til kamp er voksne, erfarne sjåfører og at kjøretøyene er i forskriftsmessig stand.
  • Frammøtested ved avreise til kamp skal være fra trafikksikkert sted, så som «trekanten» ved Husabø Skole
  • Sjåfører skal påse at alle passasjerer benytter bilbelte. Dette gjelder også ved busstransport.