OPPSTARTSANSVARLIG

Oppgaver for oppstartsansvarlig:

 • I samarbeid med daglig leder dele ut invitasjoner i barnehager i Egersund
 • Sørge for at det kommer på plass tilstrekkelig støtteapperat rundt lagene (trenere, lagledere osv.)
 • Planlegge oppstartsmøte for foresatte + støtteapp.
 • Gjennomføre oppstartsmøtet med foresatte + støtteapp.
 • Sørge for kvalitative gjennomføringer av de første treningsøktene for lagene (hvor mange økter det er behov for varierer fra år til år) i samarbeid med lagenes trenere/støtteapp.
 • Sørge for tilstrekkelig opplæring av nye trenere, både mht. innføring i klubbens føringer og policy, men også ute på feltet.
 • Sørge for at treningsprogrammer/planer for trenere er lett tilgjengelig.
 • Sette i gang tiltak som bidrar til aktiv rekruttering av jenter dersom det ved oppstart ikke er tilstrekkelig antall jenter til å ha eget jentelag.
 • Informere trenere om kurs og/eller faglige samlinger de kan/bør være med på. Barnefotballkvelden er obligatorisk for alle trenere, delkurs 1 av C-lisens er obligatorisk for hovedtrenere og fortrinnsvis bør det gjennomføres før sesongstart – ass.trenere oppfordres også til å gjennomføre kurset.
 • Tydeliggjøre forventinger om at trenere deltar på trenersamlinger klubben arrangerer.
 • Presentere klubb, verdier, holdninger og visjon.
 • Oppfordre lagledelse til å opprette lukket Facebookgruppe for laget, denne vil i mange tilfeller fungere godt som informasjonskanal.
 • Være med på det første foreldremøtet laget avholder når de har kommet godt i gang.
 • Oppstartsansvarlig i EIK fotball skal ha delkurs 1 og 2 av NFF C-lisens som minimum utdannelse.
  Oppstartsansvarlig i Egersunds IK er alltid leder av Ungdomsstyret. Denne rollen innehas i 2021 av Jeanette K. Urdal. Hun kan nås på Jeanette K. Urdal