POLITIATTESTER

Egersunds IK, har som krav at alle Trenere, lagledere og foreldrekontakter skal fremvise politiattest etter spesifikasjoner fra Norges idrettsforbund. www.idrettsforbundet.no

Det skal årlig utarbeides liste over Trenere, Lagledere og foreldrekontakter i EIK. Politiattestansvarlig skal etterse at alle har fremvist attest.
Attestene har en gyldighet på 3 år.

Politiattest ansvarlig skal sende ut innkalling for fremvisning og eventuelt purre på disse. Ansvarlig skal føre oversikt over hvem som har fremvist attest.

Hvis noen innen rimelig tid ikke har fremvist attest eller ikke ønsker å fremvise attest, skal politiattest ansvarlig skriftlig be vedkommende fratre sine oppgaver i klubben med umiddelbar virkning. For deretter informere styreleder.

Politiattest ansvarlig i EIK : Roger Noreng (mobil 93684002) eller roger@eikfotball.no, funksjonen er også opprettet i FIKS