REINT IDRETTSLAG

Antidopingpolicy for Egersunds IK fotball

1) Verdier og holdninger
Verdiprofil

 • Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

2) Kunnskap
Tilgang til oppdatert informasjon om antidoping

 • Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

Utøversamtaler

 • Vi gjennomfører utøversamtaler med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.
  Alle fotballspillere over 14 år.

3) Regelverk
Medlemskap i idrettslaget

 • I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.
Dopingkontroll
 • I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

Bortfall av økonomisk godtgjøring til utøvere

 • I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4) Bevisstgjøring
Bruk av treningssentre

 • Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

Reklame og bruk av kosttilskudd

 • Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om dette.
 • I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold.
 • I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.

Bevisstgjør nærmiljøet om deres verdiprofil som rent idrettslag

 • Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset.
 • Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag på våre idrettsarrangementer.
 • Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.

5) Beredskapsplan

 • Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Mistanke om doping

 • Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!
 • I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

Medisinsk bistand

 • En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Ærlighet

 • Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Deltagelse i konkurranser

 • Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt idrettslag før forholdet er avklart.

Media

 • Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål
 • Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.
www.rentidrettslag.no er produsert av Transform AS på oppdrag av Antidoping Norge Samarbeidspartnere Norsk Tipping og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité