Stillingsinstruks Fair Play- ansvarlig Egersunds IK

Generelt om rollen
Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play aktiviteter i EIK Fotball. Det overordnede målet er å utvikle, forankre og synliggjøre fotballgruppens aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø og sponsorer.

Ansvar
Utarbeide årlig Fair Play plan og implementere denne i EIK Fotball
Rekruttere.
Fair play ansvarlige og kampverter på lagsnivå og fremme aktivt engasjement i lagene.
Oppgaver.
Produsere Fair Play aktiviteter, forankre Fair Play i styret og organisasjon, delta på foreldremøter, trenerforum, lagledermøter, ansvarlig for kontakt med forbund og krets, samt være øverste ansvarlige i klubbens Fair Play arbeid.