Siste nytt

Styre/organisasjon

Organisasjon:

EGERSUNDS IDRETTSKLUBB
POSTBOKS 366
4379 EGERSUND
BESØKSADRESSE: KJELL BUGGESGATE 52

ORG.NR :970 531 645

Egersunds Idrettsklubb, forkortet og kjent på lokalplanet som EIK, er et av Rogalands største idrettslag med sine nesten 1.300 medlemmer. EIK er et fleridrettslag og driver, foruten med fotball, også med håndball og fri-idrett.
Et hovedstyre leder klubben, men hver avdeling har også et eget styre slik at de i stor grad framstår som selvdrevne enheter. Daglig leder, ansatt i 100 % stilling, koordinerer og styrer den daglige driften av fotballavdelingen.
Hjertet i klubben er vårt eget klubbhus som ligger i tilknytning til den kommunale Idrettsparken. I tillegg foregår det klubbaktivitet i Egersundshallen (håndball), samt på forskjellige andre fotballbaner i kommunen.

EIKs fotballstyre 2019:

Leder: Per Trygve Årstad
Nestleder: Espen Andersen
Sekretær: Hege Skårland
Styremedlem: Jeanette K Urdal
Styremedlem: Bernt Blitzner

Ansatte i klubben:

Daglig leder: Kenneth Nygaard Andersen

Turneringsansvarlig: Trond Arild Olsen

Hovedtrener A-lag: Ojan Bijan

Assistenttrener A-lag og rekruttlag trener: Aleksander Midtsian

Spillerutvikler: John Petersen

 

62067436