Styre/organisasjon

Organisasjon:

EGERSUNDS IDRETTSKLUBB
POSTBOKS 366
4379 EGERSUND
BESØKSADRESSE: KJELL BUGGESGATE 52

ORG.NR :970 531 645

Egersunds Idrettsklubb, forkortet og kjent på lokalplanet som EIK, er et av Rogalands største idrettslag med sine nesten 1.300 medlemmer. EIK er et fleridrettslag og driver, foruten med fotball, også med håndball og fri-idrett.
Et hovedstyre leder klubben, men hver avdeling har også et eget styre slik at de i stor grad framstår som selvdrevne enheter. Daglig leder, ansatt i 100 % stilling, koordinerer og styrer den daglige driften av fotballavdelingen.
Hjertet i klubben er vårt eget klubbhus som ligger i tilknytning til den kommunale Idrettsparken. I tillegg foregår det klubbaktivitet i Egersundshallen (håndball), samt på forskjellige andre fotballbaner i kommunen.

EIKs fotballstyre 2022:

Leder: Per Trygve Årstad

Nestleder: Espen Andersen

Styremedlem: Jeanette K Urdal

Styremedlem:Håkon Lædre

Styremedlem:Kjell Jostein Lind

Styremedlem Ørjan Nodland

Styremedlem: Maren Kristoffersen

Styremedlem: Vibekke Fløtre

 

Ansatte i klubben:

Daglig leder: Matteus Bårdsen

Klubbadminirator: Kenneth Andersen

Klubbutvikler/Turneringsansvarlig: Trond Arild Olsen

Hovedtrener A-lag: Kjell Andrè Thu

Assistenttrener A-lag: Sindre Sommerseth Berg-Buan

Spiller/Trenerutvikler: John Petersen