TRENERE

UTSTYRSBOD

Som trener i EIK Fotball vil du få utlevert nøkkel til utstyrsboden som ligger parallelt med B&G banen. Her har hvert enkelt lag sitt eget låsbare rom til å oppbevare lagsutstyr osv.
Det er også tilgjengelig en del fellesutstyr som markører (små), helfigurer, små mål, hekker og stiger. Dette er beregnet for alle lag men det betinger at alt lånt utstyr settes tilbake i «båsene» for fellesutstyr. I utstyrsboden finnes også kompressor for pumping av baller.

 

HJERTESTARTER

Hjertestarter finnes i utstyrsboden. Den er stasjonert ved inngangen nærmest B&G banen.

 

BOOKING AV KLUBBHUS

Dersom noen lag ønsker å låne klubbhuset til møter, sosiale lagstilstelninger med mer kan dette bookes ved å kontakte Matteus Bårdsen.
Han nås på mobiltelefon 950 82 409 eller matteus@eikfotball.no

BOOKING AV BANE

Ved booking av bane for avvikling av kamper (treningskamper/obligatoriske) eller ekstratrening for laget/gruppen kan Trond Arild Olsen kontaktes.
Han kontaktes på 908 64 724

REGISTRERING AV NYE SPILLERE

Dersom spillere begynner eller slutter i løpet av sesongen er det viktig å få dette registrert. Dersom spillere som ikke er registrert benyttes i kamp vil klubben få bot. Spillere som ikke er klubbregistrert kan ikke representere klubben i kampsammenheng.
Kontakt Matteus Bårdsen på mail: matteus@eikfotball.no eller mobilnr: 950 82 409

TEKNIKKMERKE

Teknikkmerker eller ferdighetsmerker er måleverktøy på spillernes utvikling/ferdighet. Det avholdes merkedag i klubbens regi årlig og gjelder tom det året spilleren fyller 14 år. Dersom lag/spillere ønsker å trene på dette kan informasjon om øvelser finnes på nettet.
www.fotball.no

RYDDE ETTER KAMP

Etter avviklet kamparrangement skal det ryddes opp etter seg. Sørg for at alle har med seg det utstyret de kom i og med. (Drikkeflasker, overtrekksdarakter, søppel osv)
Ved kampavvikling på Hovedbanen hentes målene i forkant av kampen ved sleggekastnettet. Her står alle smålagsmålene samlet. Avtal gjerne med noen foreldre om å hjelpe med å få dem på plass. Dersom det skal spilles kamp etter deg kan målene stå igjen men dette må avtales i forkant. Det enkleste er også at markørene brukt til merking av bane også blir liggende og dere bytter markører innbyrdes. Sørg for at det byttes riktig antall☺
De siste lag som spiller kamper på Hovedbanen rydder målene tilbake på plass igjen. Be også her foreldre om hjelp til flyttingen.
Oppfordre alle foreldre og øvrige tilskuere til å stå på «fast» underlag under kampen, dvs på løpebanen eller bak dødlinjen. Dette for å forhindre unødig slitasje på gresset.

DOKUMENTER