Treningstider sommer/høst 2013

A-lag:

Mandag 19.00 – 20.30 Kiwi Arena 1/2 bane

Tirsdag 19.00 – 20.30 Kiwi Arena 1/1 bane

Torsdag 18.00 – 19.30 Kiwi Arena 1/1 bane

Fredag 18.00 – 19.30 Kiwi Arena 1/1 bane

Treningsgruppe 2:

Mandag 19.00 – 20.30 Kiwi Arena 1/2 bane

Tirsdag 20.30 – 22.00 Kiwi Arena 1/2 bane

Torsdag 20.30 – 22.00 B&G banen 1/2 bane

Junior 2 :

Torsdag 20.30 – 22.00 B&G banen 1/2 bane

Gutter 15 + 16 f.98 og 97 : Owe Salvesen, 98221076

Mandag 19.00 – 20.30 B&G banen 1/1 bane

Tirsdag 20.30 – 22.00 Kiwi Arena 1/2 bane

Onsdag 20.30 – 22.00 B&G banen 1/1 bane

Gutter 14 f.99 : Kenneth Andersen, 95919159

Mandag 16.00 – 17.30 B&G banen 1/2 bane

Torsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane

Søndag 19.00 – 20.30 B&G banen 1/2 bane

Gutter 13 f.00 : Roger Noreng, 93684002

Tirsdag 16.00 – 17.30 B&G banen 1/2 bane

Torsdag 16.30 – 18.00 Kiwi Arena 1/2 bane

Søndag 19.00 – 20.30 B&G banen 1/2 bane

Gutter 12 f.01 : Bjørn Even Karlsen, 95128642

Mandag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane

Onsdag 16.30 – 18.00 B&G banen 1/2 bane

Gutter 11 f.02 lag 1-3 : Terje Steinskog, 99020940

Mandag 16.00 – 17.30 B&G banen 1/2 banen

Torsdag 17.30 – 19.00 Skolebanen

Gutter 11 f.02 lag 4-6 : Eivind Olsen, 99101804

Mandag 16.30 – 18.00 Kiwi Arena 1/2 bane

Torsdag 16.00 – 17.30 B&G banen 1/2 bane

Gutter 10 f.03 : Dag Gjerde, 91694003

Mandag 18.30 – 19.30 Skolebanen

Gutter 9 f.04 : Frode Skogen, 97698623

Torsdag 16.30 – 17.30 B&G banen 1/2 bane

Gutter 8 f.05 : Kay Urdal, 99243179

Torsdag 16.30 – 17.30 Skolebanen

Gutter 7 f 06 : Kim Vamråk, 40477774

Mandag 17.30 – 18.30 Skolebanen

Gutter 6 f.07: Per Trygve Årstad, 95261160

Mandag 16.30 – 17.30 Skolebanen

Gutter 5 f.08 : Tor Kåre Sleveland, 96228899

Mandag 16.30 – 17.30 5er banen B&G

Ball-lek f.09 :

Torsdag 17.00 – 18.00 5er bane B&G

Old Boys :

Mandag 20.00 – 21.30 Skolebanen

Torsdag 20.30 – 22.00 Skolebanen

C-lag :

Onsdag 20.30 – 22.00 Skolebanen

Fredag 19.00 – 20.30 Skolebanen

Damelag, Jr.dame, J-16 : Lars Arne Stavnheim, 92288371

Tirsdag 16.30 – 18.00 Kiwi Arena 1/1 bane

Onsdag 20.30 – 22.00 B&G banen 1/1 bane

Torsdag 20.30 – 22.00 Kiwi Arena 1/1 bane

Fredag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/1 bane

Jenter 14 f.99 : Trond Arild Olsen, 90864724

Tirsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane

Torsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane

Fredag 16.00 – 17.30 B&G banen 1/2 bane

Jenter 13 f.00 : Johan Norum, 41356251

Tirsdag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane

Torsdag 19.00 – 20.30 Skolebanen

Jenter 12 f.01 : Tone Tengesdal Stavnheim, 41616058

Mandag 17.30 – 19.00 B&G banen 1/2 bane

Torsdag 16.30 – 18.00 Kiwi Arena 1/2 bane

Jenter 11 f.02 : Robert Vanglo, 97401212

Mandag 16.30 – 18.00 Kiwi Arena 1/2 bane

Onsdag 16.30 – 18.00 B&G banen 1/2 bane

Jenter 10 f.03 : Monica Svindland, 93660001

Tirsdag 16.30 – 17.30 B&G banen 1/2 bane

Jenter 8 + 9 f.04 og 05: Jon Arne Hoås, 99390856

Tirsdag 16.30 – 17.30 Skolebanen

Jenter 7 f.06: Gaute Fossmark, 95783357

Tirsdag 17.00 – 18.00 5er bane B&G

Jenter 6 f.07 : Monica Svindland, 93660001

Mandag 17.30 – 18.30 5er bane B&G

Be the first to comment

Leave a Reply