Treningstider vinter/vår 2018

A-lag:

Mandag 17.30-19.00 B&G banen 1/1 bane
Tirsdag 17.30-19.00 B&G banen 1/1 bane
Torsdag 17.30-19.00 B&G banen 1//1 bane
Lørdag 10.00-11.30 B&G banen 1/1 bane

B-lag:

Mandag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane
Tirsdag 20.00-21.30 Kiwi banen 1/2 bane
Torsdag 19.00-20.30 Kiwibanen 1/2 bane

Jr.hr

Mandag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane
Tirsdag 20.00-21.30 Kiwibanen 1/2 bane
Torsdag 19.00-20.30 Kiwibanen 1/2 bane

G-16:

Mandag 16.00-17.30 Kiwibanen 1/2 bane
Tirsdag 16.00-17.30 Kiwibanen 1/1 bane første time
Torsdag 20.30-22.00 Espeland hallen 1/1 bane
Lørdag 10.30-12.00 Kiwi banen 1/2 bane

G-15:

Mandag 20.30-22.00 B&G banen 1/2 bane
Tirsdag 17.00-18.30 Kiwibanen 1/2 bane
Torsdag 19.00-20.30 Espelandhallen 1/1 bane

G-14:

Mandag 17.30-19.00 Kiwibanen 1/2 bane
Tirsdag 20.30-22.00 Espelandhallen 1/1 bane
Torsdag 17.30-19.00 Kiwibanen 1/2 bane

G-13:

Mandag 19.00-20.30 Espelandhallen 1/1 bane
Onsdag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane
Lørdag 11.30-13.00 B&G banen 1/2 bane

G-12:

Mandag 16.00-17.30 B&G banen 1/2 bane
Onsdag 17.30-19.00 Espelandhallen 1/1 bane
Torsdag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane

G-11:Mandag 16.00-17.30 Kiwibanen 1/2 bane
Tirsdag 19.30-20.30 Espelandhallen 1/1 bane
Torsdag 17.30-19.00 Kiwibanen 1/2 bane

G-10:

Tirsdag 18.30-19.30 Espelandhallen 1/1 bane
Onsdag 17.30-19.00 B&G banen 1/2 bane
Lørdag 10.30-12.00 Kiwibanen 1/2 bane

G-09:

Tirsdag 17.30-18.30 Espelandhallen 1/1 bane
Torsdag 17.30-19.00 Skolebanen

G-08:

Mandag 17.00-18.30 Skolebanen
Onsdag 16.30-17.30 Espelandhallen 1/2 bane

G-07:

Mandag 16.30-17.30 Espelandhallen 1/1 bane
Torsdag 16.30-17.30 B&G banen 1/2 bane

G-06:

Tirsdag 16.30-17.30 Espelandhallen 1/2 bane

Ball-lek gutter og jenter: Torsdag 16.30-17.30 Espelandhallen 1/2 bane

Damelag:

Mandag 19.00-20.30 Kiwibanen 1/1 bane
Tirsdag 19.00-20.30 B&G banen 1/1 bane
Torsdag 17.30- Vannbassengene

J-16:

Mandag 20.30-22.00 Kiwibanen 1/2 bane
Onsdag 19.00-20.30 Espelandhallen 1/1 bane
Torsdag 19.00-20.30 B&G banen 1/2 bane

J-13:

Tirsdag 18.30-20.00 Kiwibanen 1/2 bane
Torsdag 17.30-19.00 Espelandhallen 1/2 bane

J-12:

Mandag 16.00-17.30 B&G banen 1/2 bane
Tirsdag 18.30-20.00 Kiwibanen 1/2 bane
Torsdag 17.30-19.00 Espelandhallen 1/2 bane

J-11:

Mandag 17.30-19.00 Espelandhallen 1/2 bane
Onsdag 17.00-18.30 Kiwibanen 1/2 bane

J-10:

Mandag 16.00-17.00 Skolebanen
Onsdag 16.30-17.30 Espelandhallen 1/2 bane

J-09:

Tirsdag 17.00-18.30 Skolebanen
Torsdag 16.00-17.30 Espelandhallen 1/2 bane

J-08:

Tirsdag 17.00-18.30 Skolebanen
Torsdag 16.00-18.30 Espelandhallen 1/2 bane

J-07:

Torsdag 16.00-18.30 Espelandhallen 1/2 bane

NB! jenter 7-8 og 9 starter opp å trene sammen på halv bane i Espelandhallen torsdager.

J-06:

Onsdag 17.00-18.00 Rundevoll Skole

Keeper trening: Mandag 17.30-19.00 Espelandhallen 1/2 bane
Ta kontakt med Trond-Arild Olsen ved spørsmål angående treningstidene. Mail: trond.arild.olsen@byggvell.no eller 909 64 724

TIL INFORMASJON SÅ VIL IKKE B&G BANEN BLI BRØYTET FOR SNØ I ÅR DERSOM DET SKULLE KOMME NOE. BLIR DEN STENGT , KAN DET BLI NOEN ENDRINGER I OPPSATTE TRENINGSTIDER PÅ KIWIBANEN.

OPPSTART I ESPELAND HALLEN ER IKKE KLART ENDA. FRAM TIL DEN ER KLAR VIL DE SOM HAR TRENINGSTID DER,FÅ TILDELT EN ALTERNATIV TRENINGSTID. DETTE RESERVEOPPSETTET KOMMER SNART.

ELLERS ER NYE TRENINGSTIDER GJELDENE FRA MANDAG 8.1.2018